Ostaňme v kontakte

email: alexandra.pileckova@gmail.com
mobil: 0951 717 710

Obchodné meno: Alexandra Pilečková
IČO: 53861230
Sídlo: Považská Bystrica
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-27771